Garanti på registrerte kjøretøy gjelder kun dersom følgende kriterier oppfylles:

Leveranseservice er utført av autorisert verksted eller av en forhandler av ATV Norway.

Originaldeler er benyttet.

Vedlikeholdservice og reparasjoner er utført av autorisert verksted eller forhandler av ATV Norway.

Servicebok er rett utfylt.

Service er utført i henhold til servicebok og serviceplan.